Mida teha kui lend tühistatakse või lend hilineb?

Lendude tühistamine või hilinemine võib olla tõeline väljakutse reisijatele, kuid oluline on teada oma õigusi ja võimalikke samme, mida saab selles olukorras astuda.

Lennu tühistamine:

Kui teie lend on tühistatud, on esimene samm suhelda lennufirmaga või lennuettevõtte esindajaga lennujaamas või telefoni teel. Lennufirmal on kohustus pakkuda teile erinevaid võimalusi, näiteks:

Alternatiivne lend: Lennufirma peaks pakkuma teile alternatiivseid lendude valikuid, mis viivad teid teie sihtkohta võimalikult kiiresti või vastavalt teie soovidele.

Raha tagasimakse: Kui alternatiivne lend ei sobi teile, on teil õigus raha tagasimaksele. See kehtib ka siis, kui olete juba osaliselt lennuki pardale astunud ja lend tühistatakse.

Majutus ja toitlustamine: Kui peate ootama järgmist lendu, peab lennufirma pakkuma majutust ja toitlustust vastavalt ooteaja pikkusele.

Lennu hilinemine:

Kui lend hilineb, on samuti oluline olla teadlik oma õigustest:

Teave ja kommunikatsioon: Esimese sammuna küsige lennuettevõtte esindajalt või lennujaama personalilt teavet hilinemise põhjuste ja uue väljumisaja kohta. Seejärel jälgige lennuinfo uuendusi lennujaama ekraanidelt või veebis.

Õigus abile ja toetusele: Mõnes piirkonnas või olukorras võivad reisijatel olla õigused abile, toetusele või hüvitistele vastavalt lennufirma poliitikale ja kehtivatele seadustele.

Alternatiivne transport: Kui hilinemine on pikk või alternatiivne lend pakub teile sobivamat varianti, võite küsida lennufirmalt alternatiivset transporti, nagu bussi- või rongipiletid, et jõuda sihtkohta kiiremini.

Reisija õigused ja kompensatsioonid:

Euroopa Liidus ja teistes piirkondades kehtivad reisijate õigused ja kompensatsioonid lendude hilinemise ja tühistamise korral. Need võivad hõlmata rahalist hüvitist, majutust ja toitlustamist ning alternatiivseid transportivõimalusi, kui teatud tingimused on täidetud.

Reisijate õigused lendude hilinemisel või tühistamisel sõltuvad piirkondlikest seadustest ja määrustest ning lendude konkreetsetest asjaoludest. Euroopa Liidus kehtivad reisijatele kindlad õigused lennufirma poolt põhjustatud hilinemiste korral, mille pikkus ületab kolm tundi.

Euroopa Liidu reisijate õiguste määrus (mida tuntakse ka kui EC 261) kehtestab kindlad summad, mis reisijatel on õigus saada, kui lend hilineb üle kolme tunni. Summa sõltub lennu pikkusest ja hilinemise pikkusest:
Lühike lend (alla 1500 km): Kui lühike lend hilineb üle kolme tunni, on reisijal õigus hüvitisele 250 eurot.
Keskmise pikkusega lend (1500–3500 km): Kui keskmise pikkusega lend (vahemikus 1500 kuni 3500 km) hilineb üle kolme tunni, on reisijal õigus hüvitisele 400 eurot.
Pikk lend (üle 3500 km): Pikema vahemaa lendude (üle 3500 km) hilinemisel üle kolme tunni on reisijal õigus hüvitisele 600 eurot.

On oluline märkida, et need reeglid kehtivad siis, kui hilinemine on tingitud lennuettevõtjast tulenevatest põhjustest, näiteks tehnilistest riketest või lennuettevõtte personali streigist. Lisaks võivad lennuettevõtjad pakkuda reisijatele muid kompensatsioonivõimalusi, näiteks kuponge, toitlustust või majutust vastavalt olukorrale ja ettevõtte poliitikale.
Erinevad riigid võivad omada ka oma reisijate õigusi reguleerivaid seadusi, mis võivad kehtestada erinevaid reegleid ja summasid hüvitiste osas. Seetõttu on alati soovitatav uurida konkreetse piirkonna või riigi lennundusseadusi, et saada täpsemat teavet reisijate õiguste kohta hilinemise või tühistamise korral.

Olulised punktid:

Oluline on olla kursis lennuettevõtte reeglite ja tingimustega, samuti oma õigustega vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele.
Säilitage kõik reisidokumendid ja suhtlus lennuettevõttega, et vajadusel oleks tõendeid hilinemise või tühistamise kohta.
Kui teil on reisikindlustus, uurige, millised on kindlustuse katvused sellistel olukordadel.
Lõpuks, kui olete olukorras, kus lennufirma ei paku piisavat abi või rahuldamist, võite kaaluda õigusabi või tarbijakaitseorganisatsioonidega konsulteerimist, et saada täiendavat abi ja nõu. Oluline on meeles pidada, et igal juhul on teie õigused ja turvatunne olulised ning te võite pöörduda abi saamiseks ametiasutuste poole.